Uw gesprekspartner

1972

Na een succesvolle loopbaan als HR manager startte ik op 1 mei 1972 als zelfstandig adviseur op het gebied van werving en selectie. Ik was daarmee een van de eersten in Nederland op dit vakgebied.

Bovendien ontwikkelde en implementeerde ik als eerste in Nederland een dienstverlening op het gebied van detacheren van hoger management voor projecten in arbeidsorganisaties. DezeUw gesprekspartner dienstverlening kreeg al snel de naam interim management.

STAFFPOOL INTERNATIONAL

Interim Management groeide in hoog tempo. De markt begon ook in toenemende mate gebruik te maken van Executive Search bureaus. Met name de opdrachten uit Duitsland namen  toe waar belangrijke opdrachtgevers in die tijd o.a. waren Standard Electric Lorenz (ITT), Siemens, Heitkamp en MAN .

EUROPA

De Staffpoolgroep groeide in Nederland snel en werd ook in het buitenland actief. Er kwamen vestigingen in Antwerpen, Londen, Zurich (franchise) en Madrid (franchise).

Namens de toenmalige NVP maakte ik deel uit van een  aantal internationale HRM overleg- en uitwisseling groepen.

OAWS

In de jaren 80 stond ik als initiator en medeoprichter aan de basis van de OAWS (toentertijd Orde van Adviseurs voor Werving en Selectie), nu actief onder de naam SUMMUM).

1993

In dat jaar is een nieuwe koers ingeslagen en ging ons bureau werken onder de naam Karssen Adviesgroep bv

Naast werving en selectie, werden nu ook diensten aangeboden op het gebied van Outplacement (Transfer Coaching) en Loopbaanadvisering. In een later stadium werd daar (Management) Coaching aan toegevoegd. Naast Amsterdam, openden wij nieuwe vestigingen in Rotterdam en Den Bosch. De internationale executive search activiteiten werden beëindigd.

In hetzelfde jaar trad de Karssen Adviesgroep als Nederlandsche deelnemer toe tot de ENEX GROUP, een wereldwijd werkend samenwerkingsverband van destijds 30 Europese HR bureaus. In de latere jaren kreeg ik, als partner van deze groep, de opdracht de presentatie van de groep te professionaliseren.

NEDERLANDSE RAAD VOOR ACCREDITATIE

Gedurende een aantal jaren was ik ook, op incidentele basis, als vakspecialist verbonden aan de Nederlandse Raad voor Accreditatie, een functie waarin ik mede verantwoordelijk was voor de kwaliteitsborging van het certificering proces van Nederlandse coaching professionals.

2017

In dat jaar vierden wij het 45-jarig bestaan als HR dienstverlener.

Ter gelegenheid daarvan organiseerden wij 10 Rondetafelgesprekken, die op locatie werden gefaciliteerd door ondernemingen uit de relatiekring van ons bureau.

Aan deze gesprekken namen  ruim 120 managers en management-specialisten deel.

Wij boden met deze Rondetafelgesprekken een platform voor het uitwisselen van kennis, ervaringen en visies op een toekomst met ingrijpende veranderingen ten gevolge van onder meer digitalisering, robotisering, 3D-printen en globalisering.

TACTISCHE- en STRATEGISCHE LOOPBAAN ADVIEZEN

Al vele jaren concentreer ik de HR dienstverlening op de toekomst. Een toekomst waarin al deze veranderingen, op korte- en middellange termijn, grote gevolgen zullen hebben voor arbeids-verhoudingen en met name op de ontwikkeling van loopbanen.

Individuele loopbaanadvisering van mij richt zich daarom met name op het reflecteren met de gesprekspartners op hun toekomst en de vraag van  hoe daarop nu reeds tactische en strategisch kan worden geanticipeerd.

KARSSEN LOOPBAAN IMPRESARIAAT

gateway to your future

persoonlijk – betrokken – effectief