Reflectie-gesprekken

Reflectiegesprekken zijn vooral bestemd voor managers en managementspecialisten. Professionals die er behoefte aan hebben om over, voor hen belangrijke, onderwerpen van gedachten te wisselen met een ervaren en vertrouwde gesprekspartner.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn van persoonlijke aard en houden verband met bijvoorbeeld hun werksituatie en/of loopbaanontwikkeling. De gespreksonderwerpen worden door de cliënt bepaald. De cliënt zelf brengt onderwerpen ter tafel die voor hem of haar prioriteit hebben. Dat kunnen kwesties van persoonlijk-tactische of van persoonlijk-strategische aard zijn.

Soms komen managers er gewoon niet aan toe hun belangen, met betrekking tot hun werksituatie of loopbaanontwikkeling, te concretiseren en/of onder ogen te zien. Zeker niet als bij henzelf onzekerheid bestaat over hun motieven, belangen, kansen en bedreigingen. Dan kan een professioneel gevoerd reflectie-gesprek bijdragen tot objectieve afwegingen en het concreet maken van persoonlijke doelen.

Vanzelfsprekend zijn Reflectiegesprekken strikt vertrouwelijk.