Talent Quality Development TQD

Gestructureerde coaching van jonge WO/HBO-ers ( trainees )

Een effectieve vorm van coaching, speciaal gericht op jonge WO/HBO-ers of trainees, waarvoor, in overleg met de betrokken leidinggevende, HR en de TQD -coach een inventarisatie wordt gemaakt van de doelstellingen, wensen en tijdpaden die de organisatie en de cliënt nastreven.

Over een periode van 12 maanden wordt, in minimaal 8 gesprekken van elk 2 uur, veel aandacht besteed aan onderwerpen als: communicatievaardigheden, gedrag t.a.v. leidinggevenden en collega’s, omgaan met tegenslag en weerstand, leidinggeven, omgaan met organisatieveranderingen waaronder effectief functionneren in matrixmodellen, persoonlijke sterkte/zwakte analyse. Verder komen zaken aan de orde als: aan te bevelen vakliteratuur, bespreking van leertaken en de evaluatie van ervaringen in de dagelijkse praktijk. Aan het eind van elk gesprek worden afspraken gemaakt met betrekking tot doelstellingen voor de volgende periode.

Naast de 8 basisgesprekken vinden er ook gesprekken plaats tussen de TQD coach, de direct leidinggevende en de betrokken HR adviseur. Onderwerpen die daar aan orde kunnen komen zijn o.a. opleidingen/trainingen, deelname aan interne werk,- stuur- en projectgroepen, uitvoering van leertaken en functioneringsbeoordelingen.

Bovendien krijgt de cliënt in de coaching periode tweemaal een (onderzoek)opdracht van zijn direct-leidinggevende uit te voeren. Deze opdrachten dienen in de eigen tijd te worden uitgevoerd met als voorwaarde dat het resultaat van de opdrachten, geheel of gedeeltelijk, in de organisatie zal worden toegepast c.q. uitgevoerd.

VOOR WIE IS HET TQD-PROGRAMMA BEDOELD:

  • Voor hen die na een HBO of universitaire studie in de organisatie wordenvoorbereid op een specifieke functie, of deelnemen aan een meer algemeen MD-programma.
  • ‚ÄãVoor medewerkers/sters, die voorbereid moeten worden op een andere functie en daartoe een specifieke overgangsfase en/of opleiding behoeven.

HET TQD-MODEL BIEDT EEN AANTAL VOORDELEN:

  • De betrokkenen ervaren deze vorm van uitvoering van hun Management of Talent Development programma als bewijs dat de organisatie belang hecht aan hun professionele en persoonlijk ontwikkeling.
  • Het programma bevordert systematische planning, uitvoering, en continuïteit van individuele MD-processen.
  • De kwaliteit van uitvoering van individuele MD-programma‚Äôs wordt door de bijzondere TQD-aanpak in hoge mate gewaarborgd. De individuengerichte TQD trajecten kunnen een waardevolle aanvulling betekenen op reeds, in organisaties bestaande, traineeprogramma‚Äôs.

De TQD coach is, zowel voor de betrokkene alswel voor de organisatie, gedurende de gehele begeleidingsperiode voortdurend beschikbaar voor het geven van adviezen omtrent bijzondere ontwikkelingen of zaken van meer algemene aard die betrekking hebben op de voortgang, inhoud en organisatie van het coachingsproces.

karssen-40jaar-footer