Management Coaching

Management Coaching betekent managers behulpzaam zijn bij het zichtbaar en toepasbaar maken van vereiste (potentiële) competenties.

Een organisatie, die kan beschikken over de “rijke” vermogens van haar managers, is in staat om het potentieel aan creativiteit, productiviteit, ondernemingseffectiviteit en persoonlijke vervulling te realiseren.
Dikwijls worden managers zo in beslag genomen door hun werk, dat de tijd voor reflectie ontbreekt. Het gevolg hiervan is dat ontwikkeling van hun vermogens te weinig aandacht krijgt en bovendien kan een gevolg zijn dat de manager weinig waardering aan zijn omgeving toont ofwel de manager niet in staat is om waardering te ervaren.

Het is algemeen bekend dat bepaalde competenties wel in potentie aanwezig zijn, maar onbenut of onder-ontwikkeld zijn.

Management Coaching kan die “rijke” vermogens beschikbaar maken voor benutting en ontwikkeling. Wanneer mensen zich ontplooien ontstaat er “vrijheid en ruimte” om hun sterke kwaliteiten zichtbaar te maken en overtuigender aan te wenden.

In Management Coaching staat het persoonlijk functioneren centraal. Juist omdat de coaching en “feedback” extern plaatsvindt, ontstaat er vrijheid bij managers om op een reflecterende en ook confronterende wijze te kijken naar de eigen motieven, handelwijzen en prestaties in de werksituatie. Externe coaching vormt mogelijk een meer veilige en vertrouwelijke plek dan gelijksoortige gesprekken met interne collega’s, managers, of personeelsmanagers.
Kritische en open reflectie door de coach en de manager zelf vormt de basis voor het vergroten van het potentieel aan kwaliteiten.

Management Coaching geeft managers zicht op hun sterke en op hun te ontwikkelen kwaliteiten en genereert een realistisch zelfbeeld.
De persoonlijke effectiviteit van deze categorie medewerkers wordt daarmee vergroot. Zo kan Management Coaching niet alleen een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de persoonlijke competenties van managers, maar uiteindelijk ook aan de resultaten van de totale onderneming.

karssen-40jaar-footer