Loopbaanbegeleiding

GraphOrganisaties veranderen voortdurend: de behoefte aan flexibele medewerkers is groot. Veel leidinggevenden en medewerkers kunnen deze, vaak snelle, veranderingen als bedreigend ervaren. Toch biedt verandering vaak nieuwe kansen. Een vaak gehoorde reactie: “ik wil wel van functie of positie veranderen, maar ik weet niet in welke richting” of “ik wil dan wel weten waar mijn mogelijkheden liggen” is begrijpelijk en niet onterecht. Veranderingen kunnen immers van invloed zijn op het arbeidsinkomen, de arbeidsvoldoening en het gevoel van zelfrespect.

Veel gestelde vragen:

  • Wat kan ik?
  • Waar liggen mijn realistische ambities?
  • Hoe maak ik die zichtbaar?
  • Wat kan ik beter niet doen?
  • Wat ga ik nu concreet doen?
  • Hoe maak ik mijn loopbaanwensen en verwachtingen¬†kenbaar bij diegenen die invloed hebben op mijn loopbaan?

KARSSEN ADVIES heeft daarvoor een loopbaancoaching-programma ontwikkeld. Dit programma gaat uit van de persoonlijke situatie van het individu. Met behulp van eigentijdse psychologische onderzoeksmethoden en het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld leert de cliënt zijn loopbaanvragen weloverwogen te beantwoorden. De cliënt ontwikkelt, daarbij ondersteund door een ervaren KARSSEN loopbaanadviseur, een effectief eigen loopbaanplan.

Het programma

Een Loopbaanadvies-traject omvat in het algemeen 6 tot 10 gesprekken van ca. 2 uur. Het programma wordt door de cliënt afgerond met de redactie van een

Persoonlijke Product/Markt Combinatie (PMC)

Uw PMC is dan een inventarisatie van uw bewezen kennen, kunnen en realistische persoonlijke ambities (het product) die u leidt in de richting van passende soorten functies, gewenste bedrijfstakken of bedrijfsonderdelen en zoveel mogelijk afgestemd op uw persoonlijke preferenties (de markt). U dient rekening te houden met het nodige huiswerk.

karssen-40jaar-footer