ENEX Group

Annual Meeting ENEX  Executive Search and HR Consultancy

 

ENEX meeting Paris 18-19 April 2013.

Op 18 en 19 april 2013 werd deze meeting gehouden in Parijs. ENEX partners uit Europa, Azie, Noord – en Zuid Amerika bespraken samenwerkingsaspecten, “best-practice items” en “cross-border afspraken” met internationaal werkende concerns.

Als belangrijk resultaat van de meeting kan genoemd worden de formering van een  5-tal internationale Focus Groups (task forces), te weten: ICT, Retail, Financial Services, Automotive – Engineering and Manufacturing, Health Care.

Van KARSSEN & VIS HR Adviesgroep waren aanwezig de heren Cees Vis, Ir Rob Klerkx en Henk Karssen.

Onze partner ENEX  Executive Search