ALUMNi Platform Aanmelding

MELD U AAN VOOR UW LOOPBAAN IMPRESARIAAT

Aanmelding ALUMNi Platform

Flexibilisering is kenmerkend voor de arbeidsmarkt. En dat neemt alleen maar toe. Functies en bedrijfstakken veranderen of verdwijnen soms helemaal. Werkenden worden in toenemende mate op zichzelf aangewezen. Het begrip “employability” neemt alleen maar in betekenis toe.

Eén van de gevolgen van deze toenemende flexibilisering is dat een snel groeiend aantal werkers niet meer kan beschikken over de HR- en Loopbaanontwikkelings-faciliteiten van een werkgever. In ieder geval geldt dat voor hen die hun werkzame leven en loopbaan als zelfstandige, in welke vorm dan ook, voortzetten of dat overwegen. Dat geldt overigens ook voor hen van wie de werkgever niet de omvang heeft om een professionele HR afdeling of HR specialisten beschikbaar te hebben.

De Karssen Adviesgroep anticipeert al vele jaren op deze ontwikkelingen. Programma’s werden, qua vorm en inhoud, aangepast aan de in gang zijnde ontwikkelingen met als missie:

WIJ ZIJN ER VOOR U, EEN LOOPBAAN LANG

Een belangrijke volgende stap is nu gezet; de creatie van een gestructureerde facilitering van hen die baat hebben bij laagdrempelige, betaalbare en professionele loopbaan-support. Een platform waarop je kunt sparren over je loopbaan-architectuur, commerciële- en financiële kwesties, juridische- en fiscale zaken. Een platform dat een rol vervult als jouw persoonlijke impresario. Een platform waar je overigens, indien nodig, zelf een bijdrage aan kunt leveren en waarmee je bovendien je netwerk verder kunt ontwikkelen en onderhouden.

Karssen Adviesgroep ontwikkelde daartoe, mede op basis van gedegen onderzoek

KARSSEN ALUMNi PLATFORM

Wat gaat het platform bieden aan hen die als “ deelnemer “ gebruik willen maken van de platform-faciliteiten:

 • Jaarlijks een kosteloos gesprek met een ervaren loopbaan architectuurcoach.
 • Beschikbaarheid van een kosteloze telefonische helpdesk, bemenst door de volgende ervaren externe professionals:
  – Starterscoach
  – Advocaat arbeidsrecht
  – Sollicitatie coach
  – Financieel-, administratief- en pensioen deskundige
  – Specialist sociale media en website beheer
  – Life coach
  – Mediator
  – Marketing-, sales- en communicatie deskundige
 • De bovengenoemde specialisten zijn, tegen een aangepaste vergoeding,  ook beschikbaar voor uitvoeriger consultatie.
 • Een paar keer per jaar worden, ten behoeve van de deelnemers, rond relevante  en actuele onderwerpen, bijeenkomsten georganiseerd. Veel aandacht wordt daarbij besteed aan – en gelegenheid gecreëerd tot – het uitbreiden en onderhouden van persoonlijke netwerken.
 • Periodiek worden de deelnemers per mail geïnformeerd over interessante (arbeidsmarkt) wetenswaardigheden en publicaties.
 • Ondernemingen en instellingen wordt de gelegenheid geboden hun vacatures of/en projecten via het secretariaat bekend te maken aan de deelnemers. Alumni Platform bemiddelt niet maar ondersteunt wel de deelnemers bij hun sollicitatie- of commerciële activiteiten.
 • Deelnemers kunnen, vanuit hun deskundigheid, vrijwillig een professionele bijdrage leveren aan activiteiten en/of projecten in het kader van Alumni Platform.

Voor wie bestemd?

 • Oud-cliënten van de Karssen Adviesgroep.
 • Hoger opgeleide ZZP’ers of anderszins zelfstandige ondernemers. (WO/HBO/HBO/MBO+)
 • Hoger opgeleide medewerkers van ondernemingen die niet beschikken over HR faciliteiten.
 • Medewerkers in loondienst die gebruik willen maken van de objectieve, gestructureerde loopbaanbegeleiding zoals geboden door Alumni Platform.
 • Hoger opgeleiden die een outplacement programma elders hebben gevolgd en die een vervolg willen geven aan de begeleiding van hun loopbaanontwikkeling.

Deelnemers bijdrage:

 • De deelnemers bijdrage voor 2015 is vastgesteld op € 100,= verhoogd met 21 % BTW.
 • Voor het bijwonen van de Platform bijeenkomsten, 2 of 3 keer per jaar, wordt een bijdrage van max. € 25.= per bijeenkomst gevraagd ter dekking van de zaalhuur en de catering kosten.

 

AANMELDEN

Wilt u zich graag aanmelden, dan kunt gebruik maken van ons online aanmeldformulier.

Aanmelding ALUMNi Platform

karssen-40jaar-footer