logo De dienstverlening van KARSSEN ADVIES is gebaseerd op ruim 40 jaar ervaring op het gebied van Outplacement, Loopbaanadviezen, Executive Search, Human Resources Management en Management Coaching. De ervaren loopbaanadviseurs, coaches en psychologen NIP, verbonden aan de KARSSEN ADVIESGROEP hebben zich gespecialiseerd in de aspecten die samenhangen met de positie van de individuele, middelbaar en hoger opgeleide medewerker in arbeidsorganisaties. Kenmerkend voor onze aanpak is dat alle advies- en begeleidingsactiviteiten op individuele basis worden uitgevoerd. Er wordt dus niet met groepen gewerkt. Daardoor is een persoonlijke aanpak verzekerd en kan de vertrouwensrelatie tussen cliënt en adviseur zich optimaal ontwikkelen. De toekomstgerichte persoonlijke begeleiding van cliënten is bovendien gebaseerd op realiteitszin. Mensen zijn in belangrijke fasen van hun leven gebaat bij het onderkennen van de realiteit van hun situatie. Dit besef kan bijdragen tot een voldoening gevende voortzetting van hun werkzame leven. Aan dit, soms ingrijpende, proces wordt daarom veel aandacht besteed. Individuele wensen en persoonlijke omstandigheden spelen eveneens een prominente rol bij de begeleiding van cliënten. DE KARSSEN ADVIESGROEP bv De Karssen Adviesgroep wordt gevormd door:

  • Karssen Adviesgroep bv
  • Karssen Assessments bv
  • Karssen Consultancy bv
  • Karssen Alumni Platform

Concrete activiteiten van de groep zijn:

  • Transfer Coaching (Outplacement)
  • Coaching / Change Coaching
  • Talent Development Young Professionals
  • Assessments
  • Loopbaanadviezen
  • Loopbaan Impressariaat

karssen-40jaar-footer